Algemene Registrasievorm

Jou Naam en Van (verpligtend)

Jou E-pos (verpligtend)

Jou Selfoon Nommer (verpligtend)

Jou Posadres (verpligtend)

Jou Fisiese Adres (verpligtend)

Gedurende watter jaar of jare was jy deel van Hoërskool Merensky? (verpligtend)

In watter hoedigheid was jy deel van Hoërskool Merensky? (verpligtend)
LeerderOnderwyser/BestuurBeheerliggaamAdministratief

Ander opmerkings

Beleid en Prosedures

Sluit aan by die MERENSKY ALUMNI KLUB