Drama-drama op Plasieland

Graad 11 skets: Die Plesierboot

Plasieland het van 22 tot 27 Julie behoorlik gewemel van opgewonde, swartgeklede drama-leerlinge wie aan die Afrikaanse afdeling van die Tzaneen Eisteddfod deelgeneem het. Behalwe die dertien groepitems, het talle aspirant-akteurs ook aan ‘n rekord aantal individuele items deelgeneem. Daar is in elke beskikbare hoekie geoefen aan die impromptu items, terwyl samesprake, monoloë, prosa, mimiek, sketse en poësie reeds lank voor die aanbreek van die wintervakansie instudeer is.

Die beoordelaar, mev. Esther Bredenkamp (lid van die Raad van Afrikaanse Beoordelaars en eienaar van die Black Door Studio in Pretoria), was baie beïndruk met die besonder hoë standaard.

Kultuurbewuste Plasies sien uit na die Musiekeisteddfod net om die draai, wat beloof om eweneens suksesvol te wees.