Frikkie vereer op Plasieland

ONDERWYSERTAFEL Links: Willa Marais, Henriëtte Haar, mnr. Magnus Steyn (skoolhoof), Pieter van der Merwe en Magriet van der Merwe. Regs: Sunette Stander, Martha Leeuwner, Gretha van Staden en Merize Katzke.

FOTO
Links: Willa Marais, Henriëtte Haar, mnr. Magnus Steyn (skoolhoof), Pieter van der Merwe en Magriet van der Merwe.
Regs: Sunette Stander, Martha Leeuwner, Gretha van Staden en Merize Katzke.


Die enigmatiese Frikkie Deysel se verjaardag word jaarliks by Hoërskool Merensky herdenk.

Op 19 April het die Plasies tydens pouse in piekniekstyl partytjie gehou. Die graad 11’s het ook van die geleentheid gebruik gemaak om hul matriekafskeidfonds te versterk. Leerlinge kon aantrek volgens ‘n gekose beroep. Plasieland het gewemel met interessante voorstellings van staatslui tot allemansbui.

Leerkragte is getrakteer met ‘n heerlike ete by die bekende laan en Plasiegees het oral hoogty gevier.