Merensky groet leerkragte

Die afgelope maand het Hoërskool Merensky drie leerkragte gegroet. Alhoewel die Plasies mee. Martha Leeuwner, Mignon Engelbrecht en Stephanie Perold se kennis en ervaring nog lank wou benut, kan niemand stry teen verhuising, aftrede of ‘n nuwe beroepsveld nie.

Me. Leeuwner het diep spore in Limpopo getrap as die beste graad 12 RTT-onderwyser vir baie jare. Me. Engelbrecht se raakvathumor en English Literature-kennis was onvergelykbaar, terwyl me. Perold onthou sal word vir haar baanbrekerswerk by Agri-Merensky.