Merensky vereer by prysuitdeling

TROPHY FOR THE TOP SCHOOL IN TZANEEN CIRCUIT. Mr. Mopai (Acting Distric Director) and Mr. Magnus Steyn (Principal).

Op Vrydag, 31 Maart, het die Departement van Onderwys, Tzaneen kring ‘n prysuitdeling by Hoërskool Merensky aangebied. Tydens hierdie geleentheid is al die skole en onderwysers, van graad 4 tot 12, erken vir hul harde werk in 2016.

Hoërskool Merensky is oorweldig met toekennings op akademiese gebied. 46 Plasie-onderwysers het sertifikate ontvang vir verskeie prestasies.

Mee. Bets Claasen (Lewensoriëtering), Danielle Fourie (RTT) en Martha Leeuwner (RTT) en mnre. Louis Fourie (Lanbou- en Siviele Tegnologie) en Danie Olivier (Ingenieursgrafieka en -ontwerp) is vereer as beste graad 12 onderwysers in Limpopo. Hoërskool Merensky is ook aangewys as die beste Landbou Bestuurswetenskappe skool in Limpopo.

38 Sertifikate is uitgedeel aan Merensky-onderwysers wat in hul vakgebied die beste uitslae in die Tzaneen kring behaal het. ‘n Verdere 56 sertifikate is oorhandig aan top 10-onderwysers. ‘n Wiskunde, Klub 50 trofee is ook aan die skool oorhandig.

Die kersie op die koek vir Plasieland was toe hul skoolhoof, mnr. Magnus Steyn, ‘n trofee ontvang het wat Hoërskool Merensky kroon as die topskool in die Tzaneen kring.

Merensky wens graag al die ander skole en onderwysers in die kring geluk met hul prestasies.