Mnr. Bosvark & Mev. Loerie 2016

Mnr. Johannes Seerane en Mev. Mignon Engelbrecht

Een van Hoërskool Merensky se tradisies is die jaarlikse Mnr. Bosvark & Me Loerie-kompetisie. Twee onderwysers word volgens sekere kriteria, deur die leerders, aangewys as toponnies van die jaar.

Vanjaar het die eer die volgende onderwysers te beurt geval: Mnr. Johannes Seerane is aangewys as Meneer Bosvark, 2016, en me Mignon Engelbrecht as Me Loerie, 2016.