Plasie-koshuisprefekte gereed vir aksie

Koshuisprefek opleiding en inhuldiging

Hoërskool Merensky se seuns- en dogterskoshuisprefekte het op Vrydag, 24 Junie ‘n spanbou- en opleidingsessie saam met die koshuispersoneel gehou. Dit het ten doel gehad om die nuwe leiers te bemagtig en motiveer vir die groot taak wat op hulle wag.

Die verrigtinge is afgeskop met ‘n “Amazing Race” regoor die skoolterrein waar spanne moes meeding om verskeie leidrade en uitdagings binne die vinnigste tyd te voltooi.

Beplanning vir hul dienstermyn is gedoen en idees vir die ontvangs en verwelkoming van die 2017 Skiewies is bespreek.

Die dag se verrigtinge is afgesluit met ‘n inhuldigingseremonie, waartydens elke prefek die geleentheid gekry het om die koshuisklok te slaan as simboliek van hul toewyding aan die koshuis, waarna ‘n erekode onderteken is.

Tydens die skoolprefekkamp is die nuwe hoofleiers vir die koshuis aangekondig. Merensky wens graag vir AJ Fourie en Amelia Middleton geluk en sterkte toe met hierdie groot taak.

FOTO:

Voor: Deneo Shokane, Amelia Middleton (koshuis hoofdogter) en Zenelde Schoeman.
Agter: Margra Wevell, Kevin van den Bergh, AJ Fourie (koshuis hoofseun) en Rudolph Beetge.