Aflaaidokumente

Klik op 'n skakel om die dokument in 'n nuwe venster oop te maak, of regsklik en kies "save as" om die dokument te stoor.

COVID-19 INPERKING ONDERRIGPLANNE

AFRIKAANSE GIDSE

Graad 8 Inperking Onderrigprogram 1 Graad 9 Inperking Onderrigprogram 1 Graad 10 Inperking Onderrigprogram 1 Graad 11 Inperking Onderrigprogram 1 Graad 12 Inperking Onderrigprogram 1

ENGLISH GUIDES

Gr 8 Lockdown Teaching Plan 1 Gr 9 Lockdown Teaching Plan 1 Gr 10 Lockdown Teaching Plan 1 Gr 11 Lockdown Teaching Plan 1 Gr 12 Lockdown Teaching Plan 1

KULTUUR (MDDK)