Plasies skitter in Afrikaans

Yolandé Rautenbach, Sunet van Gass, Claudia Olivier en Trudie Botha van Merensky het die ATKV-werkswinkel bygewoon.

FOTO:
Mee. Yolandé Rautenbach, Sunet van Gass, Claudia Olivier en Trudie Botha van Merensky het die ATKV-werkswinkel bygewoon.


Die ATKV het op Saterdag, 20 Januarie, een van hul Skitter-in-Afrikaans-werkswinkel by die Hoër Tegniese Skool Middelburg aangebied. Mee. Sunet van Gass, Yolandé Rautenbach, Claudia Olivier en Trudie Botha het Hoërskool Merensky verteenwoordig. Die werkswinkel is aangebied in samewerking met die Afrikaans-vakadviseurs in die Mpumalangaprovinsie se onderwysdistrikte.

Aspekte soos leesbegrip, leer- en leesprobleme, voorlees, opstel van vraestelle, visuele geletterdheid, pret met poësie, kritiese taalbewustheid en taalaanbieding vir eerste addisionele taal leerders, is aangespreek.

Opleiding soos hierdie gee die Plasie-onderwysers ‘n voorsprong in hul vakgebied, om voort te bou op hoë kwaliteit onderrig.