UK 2016/17 gee terug aan die gemeenskap

Hoërskool Merensky se Uitvoerende Komitee, 2016/2017, het besluit om vanjaar deel te neem aan die wêreldwye beweging om honger te beveg.  Hulle het ‘n behoefte in die gemeenskap gesien om geld vir kos in te samel en sokkies vir die minder bevoorregte mense.

‘n Vellie-Vrydag is op 5 Mei gehou waaraan die hele skool deelgeneem het.  Die skool is uitgedaag om ‘n geldjie te skenk en bottels vir elke graad is uitgesit vir die doel. Die graad 8-leerlinge het die meeste geld ingesamel.  Die geld gaan gebruik word om “Go Ahead” voedsame kospakkies aan te koop. 60 Pare sokkies is ook aan die Westfalia kliniek oorhandig.