UNISA erken Merensky Muso’s

Mev. Ingrid Linde en Janco Blignaut

Mev. Ingrid Linde, musiektutor by Hoërskool Merensky se MDDK, is onlangs deur UNISA vereer. Die instansie ken merietesertifikate toe aan afrigters wie minstens 10 kandidate in ‘n musiekeksamen inskryf, wie dan elk ‘n onderskeiding behaal. Haar top tien kandidate se gemiddeld in 2015 was 83%.

Janco Blignaut, ‘n graad 9-leerling, word ook in die Musicus tydskrif vereer, aangesien sy naam op die UNISA musiekdepartement se ererol geplaas is. Hy het besonder goed presteer in sy 2015 graad 5 praktiese eksamen, met ‘n punt van 90%.

Merensky MDDK is besonder trots op hul verbintenis met hierdie uitsonderlike musikant en afrigter.