Agri-Merensky leer van KI

Dr. Danie Odendaal aan die woord.

FOTO:
Dr. Danie Odendaal aan die woord.


Op Woensdag, 17 Januarie, is die graad 11 en 12 landbouwetenskap en -bestuursleerders van Hoërskool Merensky besoek deur mnre. Fanie Potgieter, André Botha en Asser Mantsho van ZZ2 en dr. Danie Odendaal van Onderstepoort.

Die leerders is touwys gemaak in die sinchronisering en gereedkry van Agri-Merensky se 6 koeie en 8 verse vir kunsmatige inseminasie. Die Plasies sien uit na ‘n teoretiese en praktiese opleidingsessie in KI, onder leiding van prof. Dietman Holm van Onderstepoort op 26 Februarie.