Agri-Wetenskappe

AGRI-PERSONEEL

Me. Nadia Last (Departementshoof)

LANDBOUWETENSKAP
Me. N Last - graad 12
Me. M Becker - graad 10 en 11

LANDBOUBESTUURSPRAKTYK
Me. N Last - graad 12
Me. M Katzke - graad 10, 11 en 12

LANDBOUTEGNOLOGIE
Mnr. M Boshoff - graad 11 en 12
Mnr. T Knoetze - graad 10

TEGNOLOGIE / LANDBOU
Mnr. A Last - graad 8 en 9 (Landbou)
Mnr. S Kruger - graad 8 en 9 (Tegnologie)
Mnr. T Knoetze - graad 8 (Tegnologie)

Landbouwetenskappe

LANDBOUWETENSKAPPE

Landbouwetenskappe is 'n studie van die verwantskap tussen grond, plante en diere in die produksie en prosessering van voedsel, vesel, brandstof en ander landboukommoditeite wat 'n ekonomiese, estetiese en kulturele waarde het.

Die hoofonderwerpe in die Landbouwetenskappe-kurrikulum sluit in:

 • Grondkunde
 • Plantestudies
 • Dierestudies
 • Landbou-ekonomie
 • Basiese Landbouchemie
 • Basiese Genetika en Biologiese Konsepte
 • Volhoubare Natuurlikehulpbron-benutting
 • Landbou-ekologie

Landboubestuurspraktyke

LANDBOUBESTUURSPRAKTYKE

Landboubestuurspraktyk is die studie en toepassing van produksie- en bestuursbeginsels wat in die landbou sektor gebruik word. Daar is drie spesifieke produksie-onderneming wat prakties onderrig word, en sluit die volgende in:

Avokado
Makadamia
Vleisbeeste
Landboubestuurspraktyk kombineer teoretiese kennis en praktiese vaardighede van dissiplines soos gewaswetenskappe; veekunde; ekonomiese en bestuurswetenskappe; ingenieurswese; en inligtings en kommunikasie-tegnologie.

Verskeie kursesse word gereël waartydens leerders bevoegtheidsertifikate ontvang.

Die hoofonderwerpe in Landboubestuurspraktyke sluit in:

 • Gewasproduksie en Gewasbestuur
 • Grond-en Waterbestuur
 • Oes van produkte en kwaliteitbeheer
 • Diereproduksie en Dierebestuursaspekte
 • Boerderybestuur en Evaluasie
 • Waardetoevoeging, Prosessering en Produsenteorganisasies
 • Agritoerisme, Besigheidsbeplanning en Entrepreneurskap

Landboutegnologie 02

LANDBOUTEGNOLOGIE

Die vak Landboutegnologie fokus op tegnologie wat in die landbou gebruik word. Die vak dek die kennis hoe prosesse, gereedskap, toerusting, strukture en vaardighede deur Boere benut word, om landbougrond te bewerk en voedsel en produkte te produseer deur van verskeie produksieprosesse, en die handhawing en onderhouding van kwaliteit lewensstandaarde, en die uitbouing van ekonomiese en estetiese en goeie kulturele waardes gebruik te maak.

Die hoofonderwerpe in Landboutegnologie sluit in:

 • Veiligheid
 • Strukturele material
 • Energie
 • Konstruksieprosesse
 • Gereedskap en toerusting
 • Besproeiing en watervoorsiening
 • Kommunikasie
 • Tekeninge
 • Meting, berekeninge en kalibrasie

PinZ2yl Stoet

MERENSKY Pinz2yl STOET

Merensky Hoërskool het in ‘n borgskap getree met ZZ2 in 2012 waartydens ons ‘n groep dragtige verse ontvang het. Die doel van die vennootskap is om diere beskikbaar te maak aan die skool vir die praktiese komponenent van die vak Landboubestuurspraktyk. Die projek is deur Mnr. Willie Stevens in 2012 begin.

Die kudde wissel in grootte soos die behoefte aan meer of minder diere verander. Gemiddeld is daar 13 diere op ons terrein. Die diere sluit in dragtige en nie-dragtige verse, koeie en kalwers. Die res van die Merensky se landbouspan is ook betrokke by die onderhoud van die beeste oor naweke en vakansies.

2015 Skouspan

MERENSKY SKOUSPAN

Buiten vir die akademiese doeleindes van die PinZ2yl beeste word daar met die diere plaaslik en nasionaal geskou.

Leerders kry die geleentheid om opleiding te ontvang in die skou van vleisbokke en vleisskape en kan ook plaaslik en nasionaal in hierdie katergorieë deelneem.

AGRI-MERENSKY KLUB

Merensky se Agri-klub woon jaarliks Nampo Landbou Handelskou naby Bothaville in die Vrystaat by. Die klub besoek ook een keer per kwartaal ‘n landbou-onderneming in ons omgewing. Slegs leerders wat aan die Agri-Klub behoort mag aan die skouspan deelneem en Nampo bywoon.