Akademiese presteerders vereer

Hoërskool Merensky het gedurende ‘n saalopening op Maandag, 23 April, kwartaal 1 se akademiese presteerders vereer.

Die Plasie-bestuurspan het, na vele beraadslaging, besluit om die tradisionele akademiese Top 10 te vervang met ‘n nuwe, meer inklusiewe, sisteem wat meer leerders aanmoedig om te presteer. Die doel is om leerders aan te moedig om vir hulself persoonlike doelwitte te stel, eerder as om net vir ‘n posisie in die Top 10 te kompeteer.

Die samelewing plaas toenemende druk op leerders om op akademiese-, sport- en kultuurgebied te presteer, soms ten koste van hul gesondheid en emosionele welstand. Hoërskool Merensky poog om die beste uit elke leerder te haal in gesonde, gebalanseerde omstandighede. Met die puik akademiese standaarde wat Merensky-onderwysers en -leerders deurgaans stel, vorm akademiese vordering en -prestasie steeds die hoeksteen van elke Plasie se skoolloopbaan.

Graad 8- en 9-leerders wat ‘n gemiddeld van 85% of meer behaal en graad 10-, 11- en 12-leerders met ‘n gemiddeld van 80% of meer word elke kwartaal gekroon as top akademiese presteerders.