Merensky Alumni Klub

Merensky Alumni Klub

Beleid en Prosedures 

Algemene lede word Aktiewe Lede deur aan te sluit by die Merensky Alumni Klub.

Die Merensky Alumni Klub

 1. Oud-Plasies (leerlinge en onderwysers) word algemene alumni-lede deur te registreer.
 2. Algemene lede word aktiewe Merensky Alumni Klublede wanneer ‘n amptelike Merensky Alumni Klub aansoekvorm en debietorder voltooi, ingehandig en bevestig is deur die Alumni-raad.
 3. Ledegeld van ten minste R80 per maand vir professionele persone en R40 per maand vir studente moet per aftrekorder betaal word deur die debietorder te voltooi. Bo en behalwe die maandelikse ledegeld sal erkenning gegee word vir spesiale donasies (oor die algemeen of vir spesiale projekte/funksies).
 4. Indien ledegeld vir ‘n tydperk van twee maande onbetaald is, sal die lid in kennis gestel word waarna hy/sy terugkeer na Algemene Lidmaatskap status.

Struktuur van die Merensky Alumni Klub

 1. Die Merensky Alumni Klub kan ‘n onbeperkte aantal lede hê.
 2. Die Klub struktuur, belange en bemarking word bestuur deur die Alumni-raad.
 3. Die Klub finansies word bestuur deur die finansiële komitee van Hoërskool Merensky, in samewerking met die Alumni-raad.

Alumni Klub Fondse

Alumni fondse sal as volg aangewend word:

 1. Die opbou van Alumni strukture (kommunikasie en netwerke),
 2. Spesiale projekte waaraan die Alumni gekoppel sal word, en
 3. Bemarking van die skool.

Voordele vir Merensky Alumni Klublede

 1. ‘n Gratis, unieke identifikasiekaart met die lid se foto en besonderhede.
 2. Gratis toegang vir enige sportgeleentheid by die skool met toon van ID-kaart.
 3. Toegang tot die Alumni Klub-area by sport- en ander geleenthede.
 4. Voorkeur uitnodigings en kaartjies vir skoolfunksies.
 5. Dertig persent afslag op kaartjies vir funksies by die skool.
 6. ‘n Kwartaallikse e-nuusbrief met eerstehandse inligting oor skoolaktiwiteite en –gebeure.
 7. ‘n Lys van Alumni lede.
 8. Direkte bestellings vir die jaarblad en plasing van advertensies.

Kliek op 'n knoop om die Merensky Alumni Klub Aansoekvorm en Debietordervorm te besigtig, of regskliek en kies "Save As" om dit af te laai.

Aansoekvorm 

Debietorder Vorm