Merensky skoolhoof stap voor

Mnr Magnus Steyn - SAOU PUR Ondervoorsitter

Mnr. Magnus Steyn, bekende skoolhoof van Hoërskool Merensky, is verkies om as ondervoorsitter vir die 2017-2019 PUR (Provinsiale Uitvoerende Raad) van die SAOU (Suid-Afrikaanse Onderwysersunie), Limpopo, te dien. Steyn dien reeds vir vier jaar op die uitvoerende komitee. Hoërskool Merensky is besonder trots op hierdie erkenning aan hul skoolhoof.