E-leer

Geïntegreerde Leer

Merensky voer vanaf 2016 geïntegreerde e-leer met behulp van tablette in.

Elke leerling voorsien sy eie tablet. Ons werk slegs met Android-toestelle en navorsing het bewys dat Samsung die vinnigste toegang gee. Ons raai u dus aan om vir u kind ‘n Samsung tablet te koop. Op hierdie stadium het Waltons in Tzaneen spesiale aanbiedings op drie verskillende Samsungs.

Waltons - Essential Package
Waltons - Classic Package
Waltons - Advanced Package

Die “accidental damage warranty” word nie weer in 2017 hernu nie. Merensky gaan steeds die bestaande tablette herstel vir die volgende paar jaar.

Die Klaskamerbestuurstoepassing moet aangekoop word teen R250 (betaalbaar by die finansiële kantoor) en geïnstalleer word deur leerlinge wie dit nie in 2016 gedoen het nie.

Die Departement van Onderwys het besluit dat alle ex-model C-skole voortaan hulle eie handboeke moet aanskaf en dit maak tablette net al hoe meer belangrik. Die graad 12 Engels Huistaal se voorgeskrewe boeke Hamlet en Dorian Gray is gratis op internet beskikbaar.

Elke onderwyser doen nou reeds lesvoorbereiding vir die eerste lesse van 2017, sodat geïntegreerde leer reeds van die begin af deel vorm van elke les. Ons fokus is op graad 8 tot 10 vir die verpligte inkorporering van geïntegreerde leer.

Laai LMS Inligtingsdokument af 


Bly op die hoogte met die vordering van e-leer in die skool:
(November 2016)

Die positiewe:

 • Daar is ‘n 20Mbps internetlyn installeer.
 • Daar is ‘n RUCKUS (internasionaal gereken as een van die twee beste stelsels in die wêreld) WiFi-netwerk ingesit wat die hele skool dek.
 • Die iPortal (program met leermateriaal en navorsingsbronne) is installeer.
 • Die onderwysers is opgelei om met e-leer skool te hou.

Die uitdaging:

 • Ons is nie waar ons gehoop het om te wees nie.
 • Die diensverskaffer wat die stelsel aan ons verkoop het, het nagelaat om te sê dat hulle LMS (Learner Management System) nog nie klaar ontwikkel was nie.
 • Ons het gesukkel met die LMS-stelsel want al die funksies wou nie vinnig en effektief werk nie.
 • Die diensverskaffer moes gekwalifiseerde tegnici voorsien om te help met die implementering van die stelsel , maar die eerste drie was onervare en het nie die ondersteuning en nodige opleiding van die diensverskaffer ontvang nie.
 • Die tablette wat aan ons verkoop is as Samsung-tablette het slegs enkele onderdele wat ware Samsung onderdele is en gevolglik was die tablette stadig en die leerders kon nie hulle response aan die onderwyser terugstuur nie.
 • Die onderwysers, leerders en ouers was moedeloos met die stelsel wat nie vlot werk nie.

Wat die skool gedoen het om die saak aan te spreek:

 • Ons het ná drie teleurstellings rakende tegnici vir Frikkie Terblanche aangestel en nou eers het ons iemand wat werklik die tegniese ondersteuning gee wat ons nodig het.
 • Ons het die kontrak met die diensverskaffer gekanselleer.
 • Ons het die samewerkingsooreenkoms met Sunward Park herbevestig. Hulle stel al hulle e-leer lesse gratis aan ons beskikbaar. Ons het reeds 1870 lesse van hulle ontvang.

Die pad vorentoe:

 • Elke leerder voorsien sy eie tablet.
 • Ons werk slegs met Android-toestelle en navorsing het bewys dat Samsung die vinnigste toegang gee. Ons raai u dus aan om vir u kind ‘n Samsung-tablet te koop.
 • Op hierdie stadium het Waltons spesiale aanbiedings op drie verskillende Samsungs – u kan gerus gaan kyk en besluit wat u sak/smaak pas.
 • Die “accidental damage warranty” word nie weer hernu nie. Merensky gaan steeds die bestaande tablette herstel vir die volgende paar jaar.
 • Die Departement van Onderwys het besluit dat alle ex-model C skole voortaan hulle eie handboeke moet aanskaf en dit maak tablette net al hoe meer belangrik. Die graad 12 Engels Huistaal se voorgeskrewe boeke Hamlet en Dorian Gray is gratis op internet beskikbaar.
 • Ons verwag van elke onderwyser om nou reeds lesvoorbereiding te doen vir die eerste maand se lesse van 2017, sodat e-leer reg van die begin af deel vorm van elke les. Ons fokus is op graad 8 tot 10 vir die verpligte inkorporering van e-leer.

Tablette is die toekoms van onderwys en ons maak staat op ons ouers se begrip en ondersteuning om die tande-kry-probleme in die stelsel te oorbrug.